Modlitwa do świętego Karola de Foucauld

przez | 1 grudnia, 2022

Modlitwa do świętego Karola de Foucauld

Ojcze,

Powierzam się Tobie,
Uczyń ze mną co zechcesz.
Cokolwiek uczynisz ze mną
dziękuję Ci.

Jestem gotów na wszystko,
Przyjmuję wszystko,
Aby Twoja wola spełniała
się we mnie i we wszystkich
Twoich stworzeniach.

Nie pragnę nic więcej mój Boże.
W Twoje ręce powierzam
ducha mego,
Z całą miłością mojego serca.
Kocham Cię
i miłość przynagla mnie,
by oddać się całkowicie
w Twoje ręce,
Z nieskończoną ufnością,
Bo Ty jesteś moim Ojcem.

Modlitwa do świętego Karola de Foucauld

Wszechmogący wieczny Boże, nasz umiłowany Ojcze, w swojej wielkiej miłości

posłałeś na świat swojego Syna, aby przez 30 lat żył w Nazarecie jak jeden z nas, aby

pracował, zarabiając w pocie czoła na chleb i dzielił

z nami nasz los. W ten sposób nadał codzienności ukierunkowanej na Ciebie zbawczą wartość.

Dziękujemy Ci za ten dar, który tak bardzo

przemienił życie Karola de Foucauld. Dziękujemy za świadectwo jego życia i za jego

wstawiennictwem prosimy Cię o łaskę przeżywania naszego codziennego życia z

miłości do Ciebie i do braci. Prosimy o to przez Twojego

Syna Jezusa Chrystusa, naszego Brata i Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.