Litania do świętego Karola de Foucauld

przez | 1 grudnia, 2022

Litania do świętego Karola de Foucauld

Panie zmiłuj się nad nami

Chryste zmiłuj się nad nami

Panie zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Błogosławiony bracie Karolu,

Wytrwale poszukujący Prawdy,

Mężu o dziecięcym sercu, przyjmującym dobroć Ojca,

Żarliwy miłośniku Ewangelii,

Bracie Jezusa i wszystkich ludzi,

Oblubieńcze Syna Bożego, któremu oddałeś całe swoje serce,

Wzorze posłuszeństwa wobec przełożonych i woli Bożej,

Misjonarzu zapomnianych plemion saharyjskich,

Miłośniku Jezusa ubogiego,

Wielki Czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Ty, który upodobałeś sobie tajemnicę ukrytego życia świętej Rodziny w Nazarecie,

Apostole przyjaźni, dobroci, szacunku i czułej miłości do ludzi,

Głosie ubogich i uciskanych,

Ojcze duchowości życia kontemplacyjnego pośrodku świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święty bracie Karolu.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, nasz umiłowany Ojcze, w

swojej wielkiej miłości posłałeś na świat swojego Syna, aby przez 30 lat

żył w Nazarecie jak jeden z nas, aby pracował, zarabiając

w pocie czoła na chleb i dzielił z nami nasz los. W ten sposób nadał

codzienności ukierunkowanej na Ciebie zbawczą wartość.

Dziękujemy Ci za ten dar, który tak bardzo przemienił życie Karola de Foucauld.

Dziękujemy za świadectwo jego życia i za jego wstawiennictwem

prosimy Cię o łaskę przeżywania naszego

codziennego życia z miłości do Ciebie i do braci. Prosimy o to przez Twojego

Syna Jezusa Chrystusa, naszego Brata i Pana, który z Tobą żyje i króluje w

jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.