Modlitwa do świętego Jana Apostoła

przez | 27 grudnia, 2022

Modlitwa do świętego Jana Apostoła

Jezu Zbawicielu nasz, Tyś pozwolił Janowi św. spoczywać na piersiach Swych przy

ostatniej wieczerzy, aby wynagrodzić go za niewinność serca i nadzwyczajne przywiązanie do Swej osoby.

Racz łaskawie i mnie udzielić podobnie gorącej miłości, abym tak jako św. Jan kochał (a) Cię prawdziwie

kochał (a) Twoją świętą naukę, szedł (szła) wszędzie za Tobą, nie lękając

się szyderstw i złośliwości ludzkiej, a nawet cierpień i mąk dla Wiary i Imienia Twojego świętego.

O wielki Apostole, któryś szedł za pojmanym Jezusem śmiało aż na górę Kalwarii, i stałeś z Maryją i niewiastami

pod krzyżem umierającego Zbawiciela, tyś w nagrodę swej wierności i miłości

został oddany w opiekę Najświętszej Maryi Pannie.

Uproś mi, błagam Cię, miłość krzyża, aby był przewodnikiem i światłem życia mego. i oddaj mię

Matce Najświętszej w opiekę, i abym pod Jej macierzyńską strażą bezpiecznie przepłynął (eła)

przez to życie do szczęśliwego porta wieczności. Amen.

Boże, który dzięki św. Janowi apostołowi zechciałeś ujawnić nam tajemnicę Twojego Słowa, spraw,

abyśmy potrafili pojąć jego naukę. Amen.