Litania do świętego Szczepana

przez | 26 grudnia, 2022

Litania do świętego Szczepana

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Szczepanie, pierwszy męczenniku,

Św. Szczepanie, któryś pierwszy mękę i śmierć wycierpiał

za głoszenie imienia Jezusa Chrystusa,

Św. Szczepanie, któryś tak ściśle naśladował Jezusa Chrystusa

w tej wielkiej cnocie miłości dla swoich wrogów,

Św. Szczepanie, któryś, w czasie kamieniowania wyrzucał z siebie iskry miłości aby

rozpalić serca kamieniujących większą mocą niż

kamienie którymi rzucali,

Św. Szczepanie, który polecając swoją duszę Bogu , wstawiałeś się za swoimi wrogami,

Wybacz im, Panie, a nie karać ich za ich grzechy,

Św. Szczepanie, najbardziej gorliwy dla chwały Boga,

Św. Szczepanie, najbardziej cierpliwy i stały,

Św. Szczepanie, wzorze pokory i czystości,

Św. Szczepanie, którego święte męstwo napełniło podziwem wszystkich,

Św. Szczepanie, przez którego, Bóg tak wiele znaków i cudów uczynił,

Św. Szczepanie, któryś w miłości do Boga , nie ustępował Apostołom,

Św. Szczepanie, którego postawa nawróciła wielu do wiary w Chrystusa,

Św. Szczepanie, przez którego Kościół otrzymał świadectwo wiary i męczeństwa,

Św. Szczepanie, o którym jest powiedziane, że Duch Święty, który

zamieszkuje duszę twoją, rozjaśnia twoje oblicze,

Św. Szczepanie, którego twarz zajaśniała jak u anioła,

Św. Szczepanie,aniele czystości,

Św. Szczepanie, pełen wiary i Ducha Świętego,

Św. Szczepanie, drogo do serca Jezusa,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, św. Szczepanie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Daj prosimy Panie to naśladować co czcimy; abyśmy się

nauczyli nieprzyjaciół kochać, bo tego dziś obchodzimy uroczystą

pamiątkę, który umiał nawet za prześladowców błagać Pana naszego

Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.