Modlitwa do świętego Jana Chrzciciela

przez | 13 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Jana Chrzciciela

Boże, Ty powołałeś świętego

Jana Chrzciciela de la Salle, aby wskazywał młodzieży drogę zbawienia,

wzbudź w swoim Kościele

wychowawców, którzy z całym oddaniem będą wychowywać młodzież na

dobrych ludzi i prawdziwych chrześcijan.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.