Modlitwa do świętego Jana Fishera

Modlitwa do świętego Jana Fishera

Wszechmogący Boże, świadectwo męczenników

jest najdoskonalszym wyrazem prawdziwej wiary, spraw,

abyśmy za wstawiennictwem świętego

Jana Fishera całym życiem potwierdzali wiarę, którą wyznajemy ustami.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.