Modlitwa do świętego Jana Jałmużnika

przez | 11 listopada, 2023

Boże, Ojcze miłosierdzia, udziel nam za przyczyną św. Jana łaski, abyśmy

przez gorliwe wykonywanie uczynków miłości bliźniego

także na sądzie Twoim łaski i miłosierdzia Twego dostąpić mogli. Amen.