Modlitwa do błogosławionej Alicji Kotowskiej

przez | 11 listopada, 2023

Chryste Zmartwychwstały, który powołałeś błogosławioną Alicję na

drogę życia zakonnego i obdarzyłeś wiernością w pełnieniu przykazania

miłości Boga i bliźniego spraw, aby jej męczeńska śmierć wyjednała

nam męstwo w znoszeniu wszelkich cierpień. Udziel nam za jej

przyczyną łaski, o ktorą Cię błagamy (wymienić ją).

Niech przez wysłuchanie naszej prośby

wzrasta chwała Twoja na ziemi. Amen.