Modlitwa do świętego Josemarii Escrivy

przez | 27 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Josemarii Escrivy

O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu

księdzu Josemaríi, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei,

drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie

codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także

potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi,

Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając

drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo

świętego Josemaríi udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (podaj swoją prośbę). Amen.