Modlitwa do braci męczenników Jana i Pawła

przez | 28 czerwca, 2022

Modlitwa do braci męczenników Jana i Pawła

Prosimy Cię, Wszechmogący i wieczny Boże, spraw miłościwie, abyśmy zbawiennej na duszy doznali pociechy, obchodząc uroczystą pamiątkę świętych Jana i Pawła,

którzy jak przez krew i wiarę zjednoczeni byli, tak i w męczeństwie za nią poniesionym okazali się godnymi siebie braćmi rodzonymi.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i ziemi. Amen.