Psalm 30

przez | 28 czerwca, 2022

Psalm 30

Wysławiam Ciebie, Jahwe, boś mnie wybawił

i nie uradowałeś mych wrogów z mojego powodu.

Jahwe, mój Boże,

do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił;

Jahwe, dobyłeś mnie z Szeolu,

przywróciłeś mnie do życia

spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie dla Jahwe psalm, wy, co Go miłujecie,

wychwalajcie pamiątkę Jego świętości.

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,

a Jego łaskawość – przez całe życie.

Płacz nadchodzi z wieczora,

a rankiem okrzyki radości.

A ja powiedziałem pewny siebie:

«Nigdy się nie zachwieję».

Z łaski Twojej, Jahwe, uczyniłeś mnie

niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze,

ogarnęła mnie trwoga.

Wołam do Ciebie, Jahwe,

błagam Boga mego o miłosierdzie:

«Jaki będzie pożytek z krwi mojej,

z mojego zejścia do grobu?

Czyż proch Cię będzie wysławiał

albo rozgłaszał Twą wierność?

Wysłuchaj, Jahwe, zmiłuj się nade mną;

bądź, Jahwe, dla mnie wspomożycielem»

Biadania moje zmieniłeś mi w taniec;

wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością,

by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało.

Boże mój, Jahwe, będę Cię wysławiał na wieki.