Litania do świętego Ireneusza

przez | 28 czerwca, 2022

Litania do świętego Ireneusza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Ireneuszu, pilny uczniu Świętego Polikarpa,

Święty Ireneuszu, gorliwy apostole Galii,

Święty Ireneuszu, następco Świętego Potyna w Lyonie,

Święty Ireneuszu, roztropny rządco diecezji,

Święty Ireneuszu, wspaniały obrońco wiary,

Święty Ireneuszu, słynny nauczycielu prawdy,

Święty Ireneuszu, pasterzu, gotowy umrzeć za owce,

Święty Ireneuszu, ojcze kapłanów i ludu wiernego,

Święty Ireneuszu, niestrudzony głosicielu słowa Bożego,

Święty Ireneuszu, mistrzu życia duchowego,

Święty Ireneuszu, żyjący Bogiem,

Święty Ireneuszu, wzorze posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu,

Święty Ireneuszu, zwalczający wszelkie herezje,

Święty Ireneuszu, zatroskany o nawrócenie pogan,

Święty Ireneuszu, opiekunie ubogich, wdów i sierot,

Święty Ireneuszu, bezkompromisowy świadku Chrystusa,

Święty Ireneuszu, męczenniku, gotowy na śmierć za Chrystusa,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święty Ireneuszu,,

W: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty w każdym wieku i na każdym miejscu wzbudzasz swemu

Kościołowi nauczycieli i obrońców ewangelicznej prawdy, przez przyczynę Świętego Ireneusza, biskupa Lyonu,

który słowem i czynem zwalczał potężne herezje i głosił prawdę maluczkim i ubogim,

prosimy udziel nam łaski szczerego przylgnięcia do depozytu wiary, którego strzeże Kościół święty.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.