Modlitwa do świętego Kajetana

przez | 8 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Kajetana

Święty Kajetanie, który za życia nigdy obojętnie nie przechodziłeś obok

człowieka potrzebującego i zawsze z wielka gorliwością wspierałeś ubogich,

chorych oraz wszystkich, których dotknęła jakakolwiek nędza, proszę

Cię i ja o pomoc w moim utrapieniu. Racz wstawić się za mną u Boga i wyprosić mi łaskę znalezienia pracy.

Ty, który tak wiele razy widziałeś z bliska ludzką biedę i ze wszystkich sił starałeś

się pomagać ludziom nią dotkniętym, proś Pana Boga, aby zachował od biedy mnie i moją rodzinę.

Pomóż mi zwrócić moje kroki we

właściwym kierunku i znaleźć odpowiednie dla mnie zatrudnienie. Uproś mi

łaskę spotkania na drodze moich poszukiwań dobrych i wrażliwych ludzi,

którzy mi pomogą i wesprą moje ludzkie wysiłki.

Proszę Cię także, abyś pomógł mi dostrzec głębszy sens tego doświadczenia, jakie

obecnie przeżywam, abym przez ten krzyż, który teraz niosę –

krzyż niepokoju, niepewności i lęku o przyszłość – stał(-a) się człowiekiem

bardziej wrażliwym na potrzeby bliźnich i bardziej miłosiernym wobec ubogich i potrzebujących.

Obym umiał(-a) dzielić się tym, co posiadam, i zawsze właściwie

korzystał(-a) z dóbr materialnych, nie przeceniając nigdy ich wartości w swoim życiu.

Módl się za mną, abym doznał(-a) łaski, o którą tak usilnie proszę i abym razem

z Tobą mógł(mogła) z wdzięcznością wielbić miłosierdzie i dzielić się z ludźmi

swoją radością z otrzymanego daru ku chwale Boga. Amen.

Modlitwa do świętego Kajetana

Przesławny święty Kajetanie, który przez swoją ufność w Bogu

dla zapobieżenia naszym potrzebom i przyniesienia ulgi w niedostatkach bliźnich,

znajdowałeś zawsze otwarty skarbiec Bożej Opatrzności, uproś dla nas

świętą troskę szukania najpierw Królestwa Bożego, abyśmy byli

pewni jej pomocy w naszych potrzebach.

O wielki święty, nazywany przez wszystkie narody Świętym od Opatrzności

Bożej, ponieważ w cudowny sposób przychodzisz z pomocą tym, którzy

Cię z ufnością wzywają w swoich potrzebach, uproś u Boga

w naszych teraźniejszych trudnościach skuteczną pomoc, która będzie

dla nas wszystkich rękojmią szczęścia wiecznego. Amen.