Modlitwa do świętego Dominika

przez | 8 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Dominika

1. Prawdziwy nauczycielu pokory, święty Dominiku, tak niewiele

myślałeś o sobie, aby przez nikogo nie być chwalonym

i cenionym, uproś nam przebaczenie pychy, która jest

tak żądna chwały i poważania ze strony innych ludzi i

uzyskaj dla nas prawdziwe poznanie tego, że sami z siebie jesteśmy niczym.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

2. Szlachetny Ojcze, święty Dominiku, w Twojej niezrównanej pokorze

uważałeś się za największego grzesznika, taki chciałeś

być widziany, a od ludzi wzgardzony, zobacz jak bardzo boimy się każdego

upokorzenia, uproś nam u Boga, który pysznym

się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę, aby nauczył

nas na wzór Jezusa być łagodniejszymi i pokorniejszego serca.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

3. Chwalebny Patriarcho, święty Dominiku, przez Twą głęboką

pokorę zasłużyłeś, aby teraz na ziemi i w niebie zostać

wyniesionym, uwielbionym, przed tronem Najwyższego błagaj Boga

o łaskę, abyśmy byli prawdziwie mali i pokorni na

ziemi, mając nadzieję na to, by pewnego dnia z pomocą Bożej łaski wyniesionymi zostać do chwały raju.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…