Modlitwa o uzyskanie pokory

przez | 8 sierpnia, 2022

Modlitwa o uzyskanie pokory

1. Prawdziwy nauczycielu pokory, święty Dominiku, tak niewiele myślałeś o sobie, aby

przez nikogo nie być chwalonym i cenionym, uproś nam przebaczenie pychy, która

jest tak żądna chwały i poważania ze strony innych ludzi i uzyskaj dla nas

prawdziwe poznanie tego, że sami z siebie jesteśmy niczym.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

2. Szlachetny Ojcze, święty Dominiku, w Twojej niezrównanej pokorze uważałeś się

za największego grzesznika, taki chciałeś być widziany, a od ludzi wzgardzony, zobacz

jak bardzo boimy się każdego upokorzenia, uproś

nam u Boga, który pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę, aby nauczył nas

na wzór Jezusa być łagodniejszymi i pokorniejszego serca.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

3. Chwalebny Patriarcho, święty Dominiku, przez Twą głęboką pokorę

zasłużyłeś, aby teraz na ziemi i w niebie zostać wyniesionym, uwielbionym, przed tronem

Najwyższego błagaj Boga o łaskę, abyśmy byli

prawdziwie mali i pokorni na ziemi, mając nadzieję na to, by pewnego dnia

z pomocą Bożej łaski wyniesionymi zostać do chwały raju.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…