Modlitwa do świętego Karola Lwangi

przez | 5 czerwca, 2022

Modlitwa do świętego Karola Lwangi

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty sprawiłeś, ze krew

męczenników stała się nasieniem chrześcijan, daj, aby

rola Twojego Kościoła zroszona krwią Świętych Karola Lwangi

i jego Towarzyszy, przyniosła obfite plony.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.