Modlitwa do świętej Klotyldy

przez | 5 czerwca, 2022

Modlitwa do świętej Klotyldy

Udziel, o najdobrotliwszy Panie Boże, wszystkim rodzicom myśli i przekonań

św. Klotyldy, aby pamiętni jedynie na wieczną szczęśliwość swych dzieci, Bogu

dzięki składali i dobroć Jego ojcowską sławili, jeżeli zabrawszy je do siebie, tym

sposobem przyczynia się do wiecznego ich uszczęśliwienia.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.