Modlitwa do świętego Krzysztofa

przez | 25 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Krzysztofa

O święty Krzysztofie, wejrzyj na nasze dusze niedostatecznie oddane służbie Najsilniejszego Pana.

Rozproszenia ziemskiego życia, walka o byt, krótkowzroczny egoizm, odrywają nas

od rzeczy świętych, uzależniających przyszłość wieczną od teraźniejszości.

Wyproś nam u Boga łaskę czułej pamięci o Nim: w pracy, podczas odpoczynku,

w radości i smutku. Niech świadomość obecności Bożej gości w nas, niosąc ze sobą

odrodzenie ducha i nadzieję wiekuistego szczęścia po śmierci. Amen