Modlitwa do świętej Anny

przez | 26 lipca, 2022

Modlitwa do świętej Anny

Bądź pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą gotowością i poświęceniem

w dzień i w nocy wykonywała obowiązki nałożone na Ciebie przez Boga – przez Twoje trudy, starania i prace, proszę Cię, miłościwa

Matko, zwróć Twoje miłościwe oczy na mnie i przyjdź mi z pomocą we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza

w mym obecnym utrapieniu. Ach, święta Anno, użycz mi Twej

opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę. Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi cierpliwość i męstwo, bym z pożytkiem dla zbawienia

mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa. I Ty, Matko Bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen.

Modlitwa do świętej Anny

O chwały godna Anno święta, przed wszystkimi niewiastami uwielbiona, któraś samą

Matkę Boga za najposłuszniejszą córkę miała, podziwiam tę wielkość, do której cię Bóg podwyższył i te laski, którymi cię napełnił.

Łączymy się z Maryją najświętszą i nieporuszoną Panną, aby cię coraz więcej czcić, ciebie chwalić i twojej opiece się całkiem powierzyć.

Na najmniejszy znak mojej nabożnej czci poświęcam Jezusowi, Maryi i tobie całe życie moje;

wyjednaj mi łaskę, abym takowe święcie i nieba godnie prowadził. Amen.

Modlitwa do świętej Anny

O wy obojga święci małżonkowie, Joachimie i Anno, proście za mnie i

mojego męża (moją żonę), aby nam Bóg udzielił przez wasze zasługi łaski, żyć

wspólnie w prawej małżeńskiej jedności i czystości,

jak wy ze sobą żyliście, dając wszystkim małżonkom prawdziwy przykład.

O święty Joachimie i święta Anno, zachowajcie mnie i mojego męża (moją żonę)

od wszelkiej niewierności, niechęci, zwady i niezgody i pokus złego

nieprzyjaciela, jako też od każdej pychy i od niemiernej pożądliwości do tego świata, i uproście nam poufałą, czystą miłość,

nierozłączną jedność i pomoc Boską, postępować według waszego

przykładu i przynosić prawdziwe owoce Bogu podobającego się małżeństwa. Amen.