Modlitwa dla małżeństw niepłodnych

przez | 26 lipca, 2022

Modlitwa dla małżeństw niepłodnych

Bądź pozdrowiona, o święta Matko Anno, któraś z największą

gotowością i poświęceniem w dzień i w nocy wykonywała obowiązki

nałożone na Ciebie przez Boga – przez Twoje trudy, starania i prace, proszę Cię,

miłościwa Matko, zwróć Twoje miłościwe oczy na mnie i przyjdź mi z

pomocą we wszystkich moich potrzebach i krzyżach, a zwłaszcza w mym obecnym utrapieniu.

Ach, święta Anno, użycz mi Twej opieki i pomocy i wysłuchaj moją prośbę.

Jeżeli zaś inaczej postanowiła wola Boża, uproś mi

cierpliwość i męstwo, bym z pożytkiem dla zbawienia mego znosił ten krzyż, naśladując cierpiącego Chrystusa.

I Ty, Matko Bolesna, wstaw się za mną u Syna swego. Amen.