Litania do świętej Anny i Joachima

przez | 27 lipca, 2022

Litania do świętej Anny i Joachima

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo Niepokalana, Święta Maryjo,módl się za nami.

Święci Anno i Joachimie, módlcie się za nami.

Święci Anno i Joachimie, obrani przed wiekami

przez Boga Ojca na rodziców Najświętszej Maryi Panny,

Święci Anno i Joachimie, jaśniejący obecnością Boga i Jego darów,

Święci Anno i Joachimie, najukochańsi dziadkowie Chrystusa,

Święci Anno i Joachimie, naczynie wybrane dla Oblubienicy Ducha Św.,

Święci Anno i Joachimie, rodzice najgodniejsi Rodzicielki Jezusa Chrystusa,

Święci Anno i Joachimie, orędownicy dla narzeczonych w rozeznaniu i wyborze współmałżonka,

Święci Anno i Joachimie, osobliwy przykładzie i ozdobo życia małżeńskiego,

Święci Anno i Joachimie, zwierciadło wszystkich małżeństw,

Święci Anno i Joachimie, patronowie trudnych problemów małżeńskich,

Święci Anno i Joachimie, patronowie małżeństw spodziewających się potomstwa,

Święci Anno i Joachimie, patronowie małżeństw cierpiących z powodu braku potomstwa,

Święci Anno i Joachimie, patronowie rodziców, którzy potrafią złożyć

wspaniałomyślną ofiarę z dzieci powołanych na służbę Bogu,

Święci Anno i Joachimie, współdziałający z Bogiem w wychowaniu Maryi,

Święci Anno i Joachimie, umiejący chronić swoje dziecko od zła tego świata,,

Święci Anno i Joachimie, którzy uczyniliście Pismo Św. Księgą mądrości życia dla swojej rodziny,

Święci Anno i Joachimie, pocieszyciele smutnych i strapionych,

Święci Anno i Joachimie, obrońcy tych, którzy się do Was uciekają,

Święci Anno i Joachimie, ucieczko grzesznych,

Święci Anno i Joachimie, uzdrowienie chorych na duszy i ciele,

My grzeszni do Was wołamy, Święci Anno i Joachimie wstawiajcie się za nami.

Przez osobliwą łaskę, którą mieliście przez poczęcie Panny Maryi bez grzechu pierworodnego,

Prze wesele i radość, którą mieliście przez narodzenie Panny Maryi,

Prze ofiarowanie Córki swojej Bogu w świątyni,

Przez świątobliwe wychowanie córki Maryi,

Przez wszystkie cnoty i zasługi Wasze,

Przez radość, którą mieliście widząc przy śmierci Jezusa, Maryję i Józefa,

Przez radość, jaką macie w niebie patrząc na

wnuka Jezusa Chrystusa, córkę Maryję i wszystkich świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Święci Anno i Joachimie, wyproście nam

szczególną opiekę Waszej Córki Maryi, Rodzicielki naszego Pana

Jezusa Chrystusa i Waszego wnuka. Niech cała Wasza święta i wielka Rodzina

doprowadzi nas do obiecanego dziedzictwa w królestwie

naszego Ojca w niebie, któremu niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen