Modlitwa za wnuki

przez | 27 lipca, 2022

Modlitwa za wnuki

Święci Joachimie i Anno! Cieszycie się chwałą nieba, ale już tu, na ziemi,

mogliście radować się oglądaniem najpiękniejszej z niewiast – Maryi,

Waszej Córki i mogliście być świadkami

dzieciństwa i wzrastania Boga-Człowieka – Jezusa, Waszego Wnuka.

Proszę Was, święci Joachimie i Anno, módlcie się za moich wnuków, aby wzrastali

w łasce u Boga i ludzi, aby nigdy nie odstąpili

od wiary, aby kiedyś mogli zająć przygotowane dla nich miejsce w domu Ojca. Amen.