Modlitwa do świętego Łazarza

przez | 17 grudnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Łazarza

Święty Łazarzu daj mi siłę do pokonania wszelkich pokus i trudności. Niech

Twoje świadectwo zainspiruje mnie do wiary i nadziei, zwłaszcza w obliczu wielkiej próby. Módl się, abym wykazał(a) się

heroicznymi cnotami i wytrwał(a) w miłości, abym zasłużył(a) na przyjęcie

przez Boga do nieba. Proszę o to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna

Bożego, który żyje i króluje z Ojcem w jedności Ducha Świętego, jedyny Bóg na wieki. Amen.

Modlitwa do świętego Łazarza

Boże, za wstawiennictwem św. Łazarza, prosimy otrzymali łaskę, o którą

prosimy, jeśli jest to sprawiedliwe i konieczne. Dziękujemy Ci, Dobry Jezu, że

nauczyłeś nas wielkiej moralnej i ważnej prawdy o

Królestwie Bożym oraz ze dałeś nam poznać zycie św. Łazarza. Święty

Łazarzu z Betanii, módl się za nami!