Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

przez | 20 grudnia, 2023

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości, pozwoliłeś swemu

Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna, wzmocnij nasze

Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani.

Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali

w Tobie całą swą ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli

o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz

pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im siłę do

naśladowania Chrystusa, która wesprze ich w dźwiganiu

Krzyża, a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. Przez

Chrystusa Pana naszego. Amen.