Modlitwa do świętego Lucjana z Antiochii

przez | 8 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Lucjana z Antiochii

Boże mój i Zbawicielu! Udzieliłeś mi łaski świętej wiary, racz więc też łaskawie

sprawić, abym ją wszędzie uczynkami okazywał, a za przyczyną

częstego i nabożnego słuchania Mszy świętej, jako też częstego i godnego

przystępowania do Sakramentów świętych stał się uczestnikiem

ich błogich i zbawiennych owoców. Przez Pana naszego Jezusa

Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Lucjana z Antiochii

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Lucjan, kapłan, aż do

śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego

wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili

wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do ciebie, bo Ty jesteś

prawdziwym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.