Modlitwa o kanonizację błogosławionego Longa

przez | 8 stycznia, 2023

Modlitwa o kanonizację błogosławionego Longa

Boże, Ojcze miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości bł. Bartola Longa,

żarliwego Apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego głęboko

zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości.

Dziękujemy Ci, Boże, za jego niezwykłą duchową podróż, jego prorocze intuicje, niestrudzone

wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył

Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach.

Prosimy Cię, spraw, by bł. Bartolo Longo został wkrótce zaliczony do grona Świętych Kościoła

powszechnego, tak, by każdy mógł naśladować go jako wzór życia i otrzymywać

łaski za jego wstawiennictwem. Amen