Modlitwa do świętego Wilhelma z Bourges

przez | 10 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Wilhelma z Bourges

Boże, racz to za przyczyną sługi Twego św. Wilhelma sprawić, abyśmy Mszy świętej

codziennie na zadosyćuczynienie grzechów naszych i na

pamiątkę krwawej ofiary krzyżowej odprawianej, zawsze

z gorliwością, nabożeństwem i wzruszeniem słuchali. Udziel nam nadal łaski wzgardzenia

z całego serca zaszczytami i bogactwami ziemskimi, abyśmy w ten sposób stać

się mogli godnymi uczestnikami skarbów wiecznych i korony niebieskiej. Amen.

Modlitwa do świętego Wilhelma z Bourges

Wszechmogący i wieczny Boże, który chciałeś uczynić biskupa Wilhelma

władcą Twojego ludu, spraw, abyśmy za jego

pośrednictwem otrzymali łaskę Twojego przebaczenia. Amen.