Modlitwa do świętego Lucjana

przez | 15 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Lucjana

Boże mój i Zbawicielu ! Udzieliłeś mi łaski świętej wiary,

racz więc też łaskawie sprawić, abym ją wszędzie uczynkami okazywał,

a za przyczyną częstego i nabożnego słuchania Mszy świętej,

jako też częstego i godnego przystępowania

do Sakramentów świętych

stał się uczestnikiem ich błogich i

zbawiennych owoców.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który

żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.