Litania do świętej Gertrudy

przez | 15 kwietnia, 2022

Litania do świętej Gertrudy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Gertrudo,

Wybrana oblubienico Jezusa Chrystusa,
Kwiecie woniejący w ręku Jezusa,
Różo bez ciernia,

Jezu Chryste, Oblubieńcze świętej Gertrudy, zmiłuj się nad nami.
Przez jej pokorę,

Przez jej świętą czystość,
Przez jej nieustającą cierpliwość,
Przez jej gorejącą miłość do Ciebie,
Przez miłość, z którąś w jej sercu z radością mieszkał,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Gertrudo.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty upodobałeś sobie przebywanie w sercu świętej Gertrudy, dziewicy, za jej wstawiennictwem oświeć ciemności naszego serca, abyśmy z radością doświadczali, że jesteś w nas obecny i działasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.