Modlitwa egzorcyzm prosty poranny

przez | 15 kwietnia, 2022

Modlitwa egzorcyzm prosty poranny

W imię Boga w Trójcy Jedynego,

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,

uciekajcie złe duchy z tego miejsca,

nie patrzcie, nie słuchajcie,

nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania

do naszej pracy i naszych planów,

Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje

wam w Imię Jezusa Chrystusa,

mocą jego najświętszej Krwi:

oddalcie się i nie wracajcie więcej.

Amen.

Boże, Najwyższy nasz Panie,

Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi

dla naszych wrogów!

Święty Michale Archaniele,

który wraz z Aniołami

zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam

zwyciężyć go na ziemi.

Amen.