Modlitwa do świętego Makarego

przez | 10 marca, 2023

Modlitwa do świętego Makarego

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś

św. Makarego biskupem w Twoim Kościele, by karmił

Twój lud słowem i kształtował przykładem, pomóż nam, abyśmy

dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali

drogą, którą on nam ukazał. Amen.