Modlitwa do świętego Symplicjusza

przez | 10 marca, 2023

Modlitwa do świętego Symplicjusza

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś św. Symplicjusza,

aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i

przykładem, za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego

pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.