Modlitwa do świętego Marii Zaccarii

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Marii Zaccarii

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy w duchu świętego Pawła Apostoła posiedli

przewyższające wszystko poznanie Jezusa Chrystusa, którym obdarzony

święty Antoni Maria, niestrudzenie głosił w Kościele słowo zbawienia.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.