Modlitwa o zaradność

modlitwa

modlitwa

Modlitwa o zaradność

Boże, który umiłowałeś niewinność i czystość, zesłałeś na św. Marię, Twoją

służebnicę, łaskę męczeństwa w młodym wieku, spraw, abyśmy za jej

pośrednictwem wiernie przestrzegali Twoich przykazań; dałeś

przecież niebiańską koronę dziewicy, która dała życie za Ciebie. Amen.