Modlitwa Potężna Niebios Królowo

modlitwa

modlitwa

Modlitwa Potężna Niebios Królowo

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,

Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,

by zetrzeć głowę szatana – prosimy Cię pokornie:

rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,

stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.