Modlitwa o uzdrowienie bardzo skuteczna

modlitwa

modlitwa

Modlitwa o uzdrowienie bardzo skuteczna

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy,

żałuję za nie, proszę przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.

Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.

Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją

i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam.

Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie bardzo skuteczna

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu

w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami.

Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami

widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi

otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą

Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede

wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie bardzo skuteczna

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością zwracam się do Ciebie,

aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa

i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła,

o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.

Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę.

Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć

Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła

mi u Syna Twego tą łaskę zdrowia dla (podaj imię osoby), o którą tak bardzo proszę.

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel

nasz pragnie udzielać nam wszelkich owocow Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała

Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego łaskę zdrowia,

o którą pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę

Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.