Chrystus uczy modlitwy

modlitwa

modlitwa

Chrystus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i

skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».

A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:

Ojcze, niech się święci Twoje imię;

niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego

dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy

każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego

o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”.

Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi

są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”.

Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego

przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;

kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje;

kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego

z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub

też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy,

choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o

ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Oto słowo Pańskie.