Modlitwa do świętego Mikołaja

przez | 7 grudnia, 2023

Modlitwa do świętego Mikołaja

Módl się za mną, święty Mikołaju, przez nieskończone zasługi twego

i mego Boskiego Zbawiciela, którego na ziemi tak głęboko kochałeś i ku

którego chwale radośnie ofiarowałeś swe życie. Jednoczę

wszelkie dobro, które dziś uczynię za łaską Bożą, z twymi wielkimi zasługami, z zasługami

wszystkich innych świętych i nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa i poświęcam je Bogu na

Jego chwałę – z tą całą świętą myślą i zamiarem, z którymi Jezus ongiś poświęcił

wszystkie Swe dobre uczynki i cierpienia, i Swą gorzką śmierć. Amen

Modlitwa do świętego Mikołaja

Święty Mikołaju, Ciebie Bóg obdarzył wielkim przywilejem wspomagania ludzi. Wielu zwracającym

się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy. Uciekamy się do

Ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić…

Sławny w chrześcijańskim gronie, Mikołaju, nasz Patronie! Za Twój przykład

miłosierdzia, przyjmij od nas dziękczynienia. Mikołaju, nasz Patronie, zawsze stawaj

nam w obronie, a swoimi modlitwami, Boga prosić racz za nami!

Uproś i Bogarodzicę, Maryję, czystą Dziewicę, by za nami się wstawiała, Syna swego ubłagała.

Boże, w świętych swych chwalebny, co ich zsyłasz w czas potrzebny, daj

niech dojdziem przez Mikołaja, gdzie wieczysta Twoja chwała.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że

świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako Patrona i Opiekuna.

Racz nas przez całe życie prowadzić drogą Twoich przykazań. Spraw, abyśmy

ubogaceni Twoją łaską doszli do niebios bram z pełnymi

naręczami dobrych uczynków. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Mikołaja

Wołamy o Twoją łaskę, Panie. Za wstawiennictwem św. Mikołaja

zachowaj nas bezpiecznie pośród niebezpieczeństw, abyśmy

mogli bez przeszkód kroczyć drogą zbawienia. Amen.

Modlitwa do świętego Mikołaja

Św. Mikołaju, mój chwalebny i szczególny Patronie, zwróć ku mnie swe

oczy z tego tronu światłości, w której radujesz się obecnością Bożą i wyproś mi u Pana potrzebne mi łaski, oraz pomoc w obecnych

moich potrzebach tak duchowych, jak i doczesnych, a szczególnie

łaskę [wyminić ją], by dopomóc mi do zbawienia wiecznego.

Pamiętaj także, Święty Mikołaju Biskupie, o naszym Ojcu Świętym, o Kościele Świętym, oraz o naszej Ojczyźnie.

Przyprowadź na właściwą ścieżkę zbawienia tych, którzy pogrążeni są

w grzechach albo w ciemności niewiedzy, błędu czy herezji.

Pociesz zmartwionych, dopomóż tym , którzy są w potrzebie, wzmocnij

małodusznych, obroń prześladowanych, wspomagaj chorych i spraw, by

wszyscy doznali skutków Twej chwalebnej opieki u Najwyższego Dawcy wszelkiego dobra. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Módl się za nami Św. Mikołaju.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, któryś Św. Mikołaja biskupa wsławił niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy

przez jego zasługi i modlitwy uszli ognia piekielnego i od wszelkich

niebezpieczeństw zostali wybawieni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.