Modlitwa do świętego Romaryka

przez | 8 grudnia, 2023

Boże, Ty nam dałeś w świętym Romaryku, opacie, wzór

ewangelicznej doskonałości, spraw, abyśmy wśród zmiennych

kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.