Modlitwa do świętego Pachomiusza

Modlitwa do świętego Pachomiusza

Boże, Ty nam dałeś w świętym Pachomiuszu,

opacie, wzór ewangelicznej doskonałości, spraw,

abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.