Modlitwa do świętego Piotra Kanizjusza

przez | 21 grudnia, 2022

Modlitwa do świętego Piotra Kanizjusza

Boże, który na obronę świętej wiary katolickiej uzbroiłeś świętego Piotra siłą

cnoty i nauki, spraw za jego przyczyną, prosimy Cię pokornie, aby wszyscy

innowiercy nawrócili się do prawdy, a wszyscy wierni silnie trwali przy prawdzie.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do świętego Piotra Kanizjusza

Panie Boże, który obdarzyłeś Twojego kapłana, tyś. Piotra Kanizjusza, świętością i

umiejętnością obrony Kościoła, spraw za jego wstawiennictwem, aby ci, którzy

szukają prawdy, mogli odnaleźć Ciebie, a wierzący

wytrwale dawali o Tobie świadectwo. Amen.