Modlitwa do świętego Izaaka

przez | 20 grudnia, 2022

Modlitwa do świętego Izaaka

Panie Boże, który zesłałeś na Św. Abrahama, Izaaka i Jakuba

dary niebios, pomóż

nam naśladować ich podczas naszej ziemskiej

wędrówki i wraz z nimi

cieszyć się wieczną radością w niebie. Amen.