Modlitwa do świętego Pulcherii

przez | 18 września, 2022

Modlitwa do świętego Pulcherii

Boże, który z upodobaniem spoglądasz na dusze z niezmienną wiernością Ci

poddane, pozwól i mnie należeć do tych, co napełnieni miłością ku Tobie, nie

szukają nic innego prócz posłuszeństwa Twej woli, szerzenia Twej

chwały i zbawienia wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który

króluje w Niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen.