Modlitwa do błogosławionej Anieli Salawy

przez | 18 września, 2022

Modlitwa do błogosławionej Anieli Salawy

Odkąd tylko pamiętam

Pochylałeś się ku mnie

Na krzyżu rozpięty,

Wpatrywałeś się we mnie

Wzrokiem przesmutnym

– Król u kolumny!

W skrwawionym płaszczu i sukni

– Ecce Homo!

Potem widziałam Cię Maleńkim,

Widziałam Utajonym,

Widziałam Cię w nimbie złoceń…

Lecz nigdzie, o mój Panie,

Nie wyglądałeś tak piękny

Jak na Golgocie,

Gdy byłeś jedną raną,

Wzgardzonym i odepchniętym, Prosiłam – Wyryj we mnie

Twe podobieństwo!

I rwałam się do Męki

…Duszę zakryła ciemność,

Cierpienie serce zaległo,

Ból nad mym ciałem się zemścił…

– Jesteśmy jedno

W Męce i szczęściu.

Modlitwa do błogosławionej Anieli Salawy

Boże, Ty w osobie Błogosławionej Anieli Salawy dałeś

nam przykład prawdziwej

wiary i miłości. Umiłowania Chrystusa Ukrzyżowanego i obecnego

w Eucharystii oraz troski i szacunku dla bliźnich.

Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli jej przykład życia, rozpowszechniali go

i sami nim żyli. Daj nam łaskę, której oczekujemy i radość nazywania

Błogosławionej Anieli Salawy Świętą, która idąc

za przykładem Jezusa, ofiarnie służy innym.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…,

Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…