Modlitwa do błogosławionego Michała Czartoryskiego

przez | 18 września, 2022

Modlitwa do błogosławionego Michała Czartoryskiego

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionemu Michałowi siłę wiernego

służenia Tobie na drodze życia zakonnego i obdarzyłeś Go pragnieniem

zjednoczenia się z Tobą. Miłość do Ciebie

udowodnił miłością do bliźnich, trwając przy nich mimo zagrożenia

własnego życia. Za wstawiennictwem tego błogosławionego dopomagaj nam, Ojcze

niebieski, gorliwie wykonywać nasze obowiązki.

Niech to, co robimy, służy nam, uwzględnia

potrzeby naszych bliźnich i prowadzi do zbawienia wiecznego.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.