Modlitwa do świętego Saturnina z Tuluzy

przez | 29 listopada, 2023

Modlitwa do świętego Saturnina z Tuluzy

Boże, który przydałeś splendoru Twojemu Kościołowi

przyznając św. Saturninowi palmę męczeństwa, spraw, abyśmy

naśladując Mękę Chrystusa, mogli pójść w jego ślady

i otrzymali wiekuistą nagrodę. Amen.

Modlitwa do świętego Saturnina z Tuluzy

Boże, daj nam obchodzić święto Twojego świętego męczennika

Saturnina, biskupa, i uproś nam łaskę, abyśmy dzięki jego

wstawiennictwu otrzymali upragnioną pomoc.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.