Modlitwa do świętej Bibianny

przez | 2 grudnia, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętej Bibianny

Panie Boże, który zesłałeś na św. Bibiannę dary

niebios, pomóż nam w czasie naszej ziemskiej wędrówki

naśladować jej cnoty i wraz z nią cieszyć się wieczną

radością w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.