Modlitwa do świętego Sawy

przez | 14 stycznia, 2023

Modlitwa do świętego Sawy

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który

ustanowiłeś św. Sawę biskupem

w Twoim Kościele, by karmił wiernych słowem i

kształtował przykładem, dopomóż

nam, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i

podążali drogą, którą on nam ukazał. Amen.