Regina caeli

przez | 13 stycznia, 2023

Regina caeli

Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo Ten, któregoś

nosiła, Alleluja, zmartwychwstał,

jak powiedział, Alleluja, módl się za nami do Boga, Alleluja.

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

K. Módlmy się; Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie

Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez

Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia

wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.