Modlitwa do świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Modlitwa do świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

O święty Stanisławie, Obrońco nasz i Orędowniku,

uproś nam łaskę prawdziwej pokuty.

Niech sercom naszym skruszonym i upokorzonym wróci doskonała

czystość: czystość w myśli, w mowie i w uczynku, czystość w obyczaju.

Niech duchem Bożym odnowione oblicze ziemi naszej czystością zakwitnie,

żebyśmy wszyscy podobali się Bogu i żeby Bóg dusze nasze zbawił. Przez

Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłośnika czystości. Amen.